Home
Search
Nursery & Primary
Post Primary

Gaelscolaíocht


 


Gaelscolaíocht

Contact the Gaelscolaíocht team

Fáilte go laithreán na Gaelscolaíochta. Tá an laithreán seo faoi chothabháil ag Foireann Churaclaim Chomhairleach agus Tacaíochta. Is í an Fhoireann Gaelscolaíochta ná seirbhís réigiúnach do Thuaisceart na hÉireann. Tugann muid comhairle agus tacaíocht do na Gaelscoileanna ag gach leibhéal.

Tá triúr Oifigigh ar fad fostaithe agus tá na sonraí teagmhála uilig thíos faoi :

Brídín Ní Mháirtín -Comhairleoir Réigiúnach ar an Oideachas trí Mheán na Gaeilge- Ionad Bhord Aontroma, 17, Bóthar an Locha, Baile Aontroma, BT41 4DH.   Teil : 028 9448 2200Rphost : Bridin.Martin@neelb.org.uk

Máire Kerr - Múinteoir Comhairleach Tumoideachais don Litearthacht - Advisory Teacher for Literacy in I.M.E.CASS | Technology Education Centre | 2 Spillar's Place | An Ómaigh |Co Thír Eoghain,  BT78 1FA | t: 028 8224 0809 | f: 028 8224 0797 | rpost: maire.kerr@welbni.org |

Majella Mhic Cionnaith -Múinteoir Comhairleach Tumoideachais don Uimhearthacht IrishMediumAdvisoryTeacherforNumeracy     CASS | North West Teachers' Centre | 24 Temple Road | Strathfoyle |Doire,  BT47 6TJ | t: 028 71863529 | f: 028 71861105 | rphost: majella.mhiccionnaith@welbni.org
Ceannaireacht & Bainistíocht - Comhordaitheoirí Curaclaim
 
Litearthacht
     
Múinteoirí Tosaigh
 
Uimhearthacht
     


SDS Login
SDS Centres

Contact us