Home
Search
Nursery & Primary
Post Primary

Gaelscolaíocht


 

You are here : Gaelscolaíocht, Gaelscolaíocht, Ceannaireacht & Bainistíocht - Comhordaitheoirí Curaclaim

Ceannaireacht & Bainistíocht - Comhordaitheoirí Curaclaim


 

Is é an cuspóir leis an rannóg seo ná le cur le hacmhainneacht na gComhordaitheoirí Curaclaim. Thíos faoi, tá roinnt ábhair treorach ar fáil do Chomhordaitheoirí Litearthachta agus Uimhearthachta a éascaíonn ardú caighdeáin foghlama agus teagaisc.
An Tearghnothachtail sa Mhatamaitic     (0.13 MB)

Ceannasaiocht Eifeachtach     (0.99 MB)

Comhad an COLIT     (1.11 MB)

Filltean an Chomhordaitheora     (0.46 MB)

Pleanail Gniomhaiochta san uimhearthacht     (0.09 MB)

PPT. Ceannairi Curaclaim     (3.11 MB)
SDS Login
SDS Centres

Contact us