Home
Search
Nursery & Primary
Post Primary

Gaelscolaíocht


 

You are here : Gaelscolaíocht, Gaelscolaíocht, Litearthacht

Litearthacht


  Thíos faoi, tá ábhair íoslódála agus naisc chuí ar fáil a bhaineann le teagasc agus foghlaim sa Litearthacht thar na modhanna teanga; 

Labhairt, Éisteacht agus Tuigbheáil

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht
Labhairt, Éisteacht & Tuigbheáil     (14.96 MB)

Léitheoireacht     (3.76 MB)

Scríbhneoireacht     (0.37 MB)
SDS Login
SDS Centres

Contact us